Alles begint bij een goed globaal preventieplan

Als u iets gaat ondernemen of aan een project begint, dan valt of staat alles bij het opstellen van een goed plan.  Dat geldt ook indien u een goed preventiebeleid wilt voeren. 

Als u iets gaat ondernemen of aan een project begint, dan valt of staat alles bij het opstellen van een goed plan. Dat geldt ook indien u een goed preventiebeleid wilt voeren.

Zo een plan voor uw preventiebeleid heet een Globaal preventieplan (GPP).  In dit plan gaat u bepalen wat u de volgende 5 jaar gaat ondernemen om veiligheid en welzijn te optimaliseren in uw onderneming. Een GPP wordt steeds opgesteld na het opmaken van een risicoanalyse. 

Bij CBTra hebben wij hiervoor een checklijst die perfect weergeeft wat de wetgeving van ons als werkgever verwacht te doen rond veiligheid en welzijn.  Samen met een observatie gaan we deze checklijst afvinken op uw omgeving en situatie.  De bekomen werkpunten worden zo gegoten in een overzichtelijke globaal preventieplan. 

Bij controle van het FOD WASO kan u indien bepaalde acties nog niet uitgevoerd zijn steeds aantonen dat deze in de pipeline staan te wachten.  Hier kan de arbeidsinspecteur mee vrede nemen.  Natuurlijk zal die later nog eens terugkomen om te zien of u zich aan uw eigen plan houdt.