Hoeveel uren moet uw preventieadviseur presteren?

Om een goed en volledig preventiebeleid te voeren, heeft u een aantal uren nodig per week afhankelijk van de grootte (=aantal werknemers) en de complexiteit (=gevaarlijke activiteiten en diversiteit van de activiteiten) van uw bedrijf. 

Bij bedrijven met een lage activiteitendiversiteit en met niet te veel gevaarlijke activiteiten, zoals werken op hoogte, besloten ruimte, gevaarlijke stoffen enz. ,  hebben meestal een full time (38 uren/week) preventieadviseur nodig per 100 werknemers.  Bij een lager aantal werknemers kan u hier de formule toepassen “38 uur * aantal werknemers/100”.  Zo heeft u bij 40 werknemers een preventieadviseur die, afgerond naar boven, 16 uur (38 uur x 40 / 100) presteert.

Deze berekening is misschien kort door de bocht, maar kan toch als vuistregel gebruikt worden om een minimum aan nodige uren te berekenen. 

Het probleem bij KMO ’s

Dit legt meteen een probleem bloot bij de kleinere kmo's.  Een preventieadviseur met de juiste kennis (lees: nieuwsbrief 13/11/2017) die parttime wilt werken is moeilijk te vinden.  En dit combineren met een andere functie, werkt zelden in de praktijk. Meestal krijgt iemand van de productie of onderhoud het takenpakket van de preventieadviseur op zijn bord gepresenteerd.  Maar door de dringendheid van zijn andere taken, belandt het preventiebeleid in een of ander diepvries en is het veiligheidsbeleid totaal niet conform met de wetgeving.  Gevolg is dat er meer ongelukken zijn en boetes bij controles van het FOD WASO kunnen volgen.

Oplossing

Gebruik maken van een externe veiligheidsexpert kan hier een oplossing zijn.  Wij bij CBTra komen een inventaris maken van de complexiteit en grootte van het bedrijf en kunnen maatgericht een oplossing bieden, die kostenbesparend is t.o.v. een eigen intern preventieadviseur.   Door gebruik te maken van een gecentraliseerd documentensysteem, kunnen we met eenvoudige work flows en document flows kunnen we onze diensten geoptimaliseerd aanbieden.