Preventiebeleid kleine bedrijven: Het probleem!

Wettelijk moet elke werkgever een preventiebeleid hebben.  Een beleid dat aan veel voorwaarden moet voldoen.  Grote bedrijven hebben daarom ook meestal een eigen interne preventiedienst dat bestaat uit mensen die gevormd zijn als preventieadviseurs.   Zij voeren daarom ook een proactief preventiebeleid.

Het probleem zit bij de meeste kleinere bedrijven, meestal onder de 50 werknemers.  Zij werken meestal reactief.  Meestal na een inspectie van het FOD WASO of na een ernstig ongeval, wordt er actie ondernomen.  Helaas is het kwaad dan al geschied en hebben ze menselijk leed niet kunnen voorkomen.

Doe het proactief en niet reactief

Wettelijk moet elke werkgever een preventiebeleid hebben.  Een beleid dat aan veel voorwaarden moet voldoen.  Grote bedrijven hebben daarom ook meestal een eigen interne preventiedienst dat bestaat uit mensen die gevormd zijn als preventieadviseurs.   Zij voeren daarom ook een proactief preventiebeleid.

Het probleem zit bij de meeste kleinere bedrijven, meestal onder de 50 werknemers.  Zij werken meestal reactief.  Meestal na een inspectie van het FOD WASO of na een ernstig ongeval, wordt er actie ondernomen.  Helaas is het kwaad dan al geschied en hebben ze menselijk leed niet kunnen voorkomen.

Een preventiebeleid eenvoudig en doeltreffend

Nochtans moet een preventiebeleid niet moeilijk zijn (lees nieuwsbrief 11/06/2019).   Laten we eenvoudig de belangrijkste stappen op een rijtje zetten.

  • Maak een algemene risicoanalyse van de huidige situatie.  Dan kan ook gebeuren door een soort GAP-analyse of welzijnsaudit.
  • De bekomen werkpunten en maatregelen gaat u uitwerken in een 5-jarenplan (globaal preventieplan).
  • Alvorens een nieuw jaar begint, gaat u de punten van het komende jaar vanuit het globaal preventieplan overboeken en uitwerken in een Jaarlijks actieplan.
  • Een van de werkpunten die vanuit het preventieplan komen zijn gerichte risicoanalyses. Uit deze risicoanalyses zullen weer een aantal actiepunten komen die weer gepland worden in een actieplan.
  • Verder leiden de gedane risicoonderzoeken naar evacuatieplannen, noodproceduren, intern verkeersplan, procedures bij ongevallen, indienststellingen en veiligheidsinstructiekaarten.

Belangrijk is dat alle maatregelen goed geïmplementeerd worden en dat er een goede veiligheidscultuur via sensibilisering wordt gecreeerd, zodat de regels ook worden nageleefd.

Zit u nog met vragen?

Twijfel dan niet, neem contact met ons op en praat met ons of mail ons.  Wij zijn steeds bereid dit vrijblijvend en zonder enige verplichtingen toe te lichten.

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Bovenstaande lijst is enkel maar een top 10 en denkt niet de hele wetgeving.  Om u een betere indruk te krijgen over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:
Doe de test

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen