Verliezen wegwerken met 5S (Werkplekorganisatie)

In een slecht georganiseerde omgeving is het moeilijk efficiënt te werken.  Spullen die random bestemmingen krijgen, projectielen die op de wandelwegen liggen, documenten en voorwerpen die al lang niet meer gebruikt worden verhogen zoektijden en verlagen de veiligheid en kan tot heel wat frustraties leiden.  Maar het kan beter op een eenvoudige manier.  Het antwoord is "5S".

Meer productiviteit met 5S.

5S (=Scheiden, Sorteren, schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden) is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als centraal punt. Het is een methode dat een positief effect heeft op het gedrag van de werknemers. Door orde en netheid gaan er verliespunten weggewerkt worden en kan er efficiënter gewerkt worden.  M.a.w. meer orde geeft meer productiviteit.

8 dodelijke verliezen

Zo zijn er 8 dodelijke  verliezen die door 5S aangepakt worden:

  1. Fouten en gebreken: fouten maken in uw producten of bij het uitvoeren van diensten, vraagt om herstel en leidt tot tijdverlies en hogere productiekosten.
  2. Herbewerken: corrigeren van bewerkingen vraag extra tijd en veroorzaakt klachten en ontevredenheid.  Denk maar aan de tijd die je spendeert aan het behandelen van een klacht.
  3. Controleren: hoe minder betrouwbaar een proces, hoe meer controles er nodig zijn en hoe hoger uw productiekosten zullen zijn.
  4. Wachten: het wachten op ontbrekende informatie of het beëindigen van een vorige processtap geeft frustraties en ook verhoogt het de doorlooptijd.
  5. Voorraad: voorraden die niet beschikbaar zijn, kunnen de deadlines in gevaar brengen.  Maar ook te veel voorraad leidt tot slapend kapitaal.
  6. Verplaatsen: een workflow dient zo opgesteld te worden dat er zo weinig mogelijk fysieke verplaatsingen van mensen en materiaal zijn.  Dit kan ook betrekking hebben op digitale verplaatsingen.
  7. Overprocessing: Meer tijd of arbeid aan een product of een dienst besteden dan strikt noodzakelijk, noemen we ‘overprocessing’.  Het is een kost waar niemand iets aan heeft.
  8. Onderbenutting van talent: optimaal gebruik maken van de talenten van uw medewerkers zorgt voor efficiëntie. 

S5 ook iets voor uw bedrijf?

Om deze methode te implementeren, kunnen wij u onze expertise aanbieden in de vorm van advies en opleiding.  5S is toepasbaar in alle omgevingen, van kantoor tot productie.