Excelleren in onderhandelen (workshop 8h)

Excelleren in onderhandelen

Categorieën: 
Communicatie en persoonlijkheidsgericht

Bij onderhandelingen zijn er steeds meningsverschillen, uiteenlopende standpunten of tegenstrijdige belangen. We doen het zo vaak en toch is het een van de moeilijkste vaardigheden.  In deze opleiding leert u hoe u succesvol kan onderhandelen met het vermogen anderen te betrekken en te begeleiden. Deze opleiding is gebaseerd op de principes van Roger Fisher en Bruce Patton van de Harvard Law School.

Omschrijving
We onderhandelen vaker dan we denken. Elke keer wanneer we een gesprek voeren waarbij meningen verschillen, standpunten uiteenlopen of belangen tegenstrijdig zijn tussen mensen die elkaar nodig hebben, zijn we aan het onderhandelen. We doen het zo vaak en toch is het een van de moeilijkste vaardigheden. We dienen ons in te zetten voor de doelen die we willen bereiken. Dat vraagt zelfverzekerd zijn, grenzen durven stellen en spanning kunnen hanteren. Aan de andere kant hebben partijen elkaar ook nodig. Dat vraagt dat we aandacht hebben voor de relatie en voldoende sensitief zijn voor de belangen van de ander. Het is zo lastig om tegelijkertijd daadkrachtig, coöperatief en sensitief te zijn dat de meeste onderhandelaars zich vooral op hun eigen rol richten en de ander uit het oog verliezen.
Toch is dat net wat er nodig is om te excelleren in onderhandelen.

Samen succesvolle onderhandelingen realiseren vraagt het vermogen om anderen te betrekken en te begeleiden.
Deze opleiding is gebaseerd op de principes van Roger Fisher en Bruce Patton van de Harvard Law School. De methode van het Principieel Onderhandelen van Harvard wordt wereldwijd toegepast en aangeleerd. Het is een eenvoudig model dat alle fasen van het onderhandelingsproces toelicht en daarbij een bewuste en stapsgewijze aanpak biedt om tot excellente onderhandelingsresultaten te komen.

Resultaat
De training zal leiden tot een toolkit om met onderhandelingspartners te werken aan resultaat en ontwikkeling. Naast de toolkit richt de training zich ook op de houding en de persoonlijke ontwikkeling van de onderhandelaar. De eerste stap is immers écht contact maken om  vervolgens samen creatief te onderzoeken wat er nodig is voor succes. De bron van dat succes ben jij.

Inhoud

 • Een nieuw perspectief op beïnvloedingsvaardigheden, overtuigingskracht en onderhandelingsprocessen
 • Wezenlijke, praktisch bruikbare inzichten in die processen en wetmatigheden die daarbij een rol spelen
 • Een structuur die je in staat stelt om op korte tijd een onderhandeling goed en snel voor te bereiden en die je kan gebruiken om het onderhandelingsproces te structureren en te evalueren.
 • De vuistregels van excellent onderhandelen
  • Zes stappen om tot een werkelijke win/win te komen
 • Constructief beïnvloeden van het onderhandelingsproces
  • Voorbereiden op een onderhandeling
  • De fasen van het onderhandelingsproces: valkuilen en kansen in elke fase
  • Impact van de eigen houding op het onderhandelingsproces
  • Tegengestelde belangen en hoe deze om te buigen via ‘de creatieve vraag’
  • Impasse doorbreken
 • Een gedragsspiegel in de vorm van video-opnames. Het geeft je de mogelijkheid om het effect van je gedrag op anderen onder de loep te nemen.
 • Onderhandelingscases
  • Je zal de gelegenheid krijgen om met je onderhandelingsgedrag te experimenteren, en al doende je “gedragspalet” te verbreden.

Doelgroep

Voor ieder die de geschreven en ongeschreven regels van onderhandelen wil kennen en daarmee zijn vermogen om doelen te bereiken wenst te vergroten. De methode is zowel bruikbaar voor de ervaren als de minder ervaren onderhandelaar.

Voorkennis

Voorkennis is niet vereist

Duur

8 uur

Prijs

€ 480