Preventie psychosociaal welzijn (burn-out)

CBTra: Opleiding Preventie psychosociaal welzijn (burn-out)

Categorieën: 
Stress en burn-out

10 april 2014 verscheen er een KB dat ons vertelde dat  "psychosociale risico's op het werk" een feit zijn.  D.w.z. dat de bedrijven rond geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out een preventiebeleid dienen te hebben.  Wat dit nu betekent en wat u nu moet doen, leggen we op een praktische manier uit in deze dagtraining.

Omschrijving

In de wetgeving staat heel wat geschreven over psychosociaal welzijn op het werk.  En voor veel bedrijfsleiders is het niet altijd duidelijk wat ze nu moeten doen om geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out te voorkomen op de werkvloer.  De overheid heeft onlangs controles en boetes aangekondigd om bedrijven te verplichten de wetgeving te respecteren. 

Wat moet je doen en wat mag je niet doen?  Zo is het belangrijk om eerst de oorzaken te detecteren om zo een degelijk preventieplan op te stellen.  In deze training , bedoeld voor werkgevers, teamleaders, managers, HR-medewerkers of interne vertrouwenspersonen, gaan we, buiten het wettelijk aspect,  u ook aanleren hoe u via een risicoanalyse de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden) kunt doorlichten en zo de mogelijke oorzaken kan blootleggen.  Ook tonen we u hoe u a.d.h.v. dit resultaat een preventieplan kan opstellen en een goed psychosociaal preventiebeleid kan voeren.

Quote cursist: "Vernieuwend!"

Inhoud

  • Algemene theorie over burn-out, stress en ongewenst gedrag
  • Wat zegt de wet
  • Formele en informele gesprekken
  • Hoe herkent u de signalen die wijzen op een burn-out bij uw werknemers?
  • Participatieve risicoanalyse
  • Intakegesprek voeren met een medewerker
  • De 4 A’s
  • Preventieplan opstellen
  • Implementeren van een preventieplan

Doelgroep

Deze training is zowel bedoeld voor bedrijfsleiders, managers, team leaders, HR-medewerkers en medewerkers die betrokken zijn bij het preventiebeleid.

Voorkennis

Voorkennis is niet vereist

Duur

1 dag

Prijs

€ 525

(2de persoon van hetzelfde bedrijf: € 420)

Huidige docenten

Michel De Belder

Geeft training in:

Assertiviteit en zelfvertrouwen
Meer weerbaarheid op werkvloer
Stressmanagement en relaxatietechnieken
Kmo-portefeuille norm
Preventiebeleid en arbeidsveiligheid

Geeft advies en coaching in:

Kwaliteit en ISO 9001 (Gecertificeerd  Lead Auditor)

Stress en burn-out (Gecertificeerd)
Conflicten en mentaliteitsproblemen
Stress management
Veiligheid en welzijn op het werk (Preventieadviseur)
Preventie psychosociaal welzijn
VCA

Weergeven op: 
Stress en Burn-out