Advies voor psychosociale preventie

CBTra werkt met een team van officieel gekwalificeerde preventieadviseurs van minimum niveau 2, om bedrijven bij te staan met hun preventiebeleid.

Bent u in orde met de de wetgeving?

10 april 2014 verscheen er een KB die ons vertelde dat we nu ook moeten spreken van "psychosociale risico's op het werk".  D.w.z. dat de bedrijven rond geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out een preventiebeleid dienen te hebben. 

Sinds de zomer van 2016 is de overheid begonnen met de nodige controles op bedrijven, om na te gaan of deze KB wel wordt nageleefd (Lees krantenknipsel hieronder). Om boetes te ontlopen, kan u beter in orde zijn met deze wetgeving.

Waarom een psychosociaal preventiebeleid?

 • Zoals hierboven reeds vermeld, schrijft de wet dit voor.

 • Hierdoor creëert u een omgeving die ten goede komt van het mentaal welzijn van de werknemer.

 • Beter in zijn vel, verhoogt de productiviteit van de werknemer.

 • De foutenlast daalt.

 • Er vormen zich minder conflicten en de mentaliteit verbetert.

 • Er is minder werkverlet.

 • Dit leidt tot tevreden werknemers, met als gevolg minder verloop in het personeelsbestand.

 • Er kunnen hierdoor verbeteringen aangebracht worden in de productieprocessen en de work flows.

 • Het komt ten goede van de reputatie van de werkgever.

CBTra brengt duidelijkheid!

 • Wij maken een scan van uw bedrijf:
  Via een checklijst gaan wij in detail na, in hoeverre u in orde bent met de wetgeving.

CBTra vertelt u wat u dient te doen!

 • Wij stellen een actieplan op:
  Uit de resultaten van de scan gaan we een actieplan opstellen, wat al meteen de eerste vereiste is van de wetgeving. 

CBTra begeleidt en voert uit!

 • Wij zien er op toe dat uw actieplan wordt uitgevoerd: 
  Wij zullen erop toezien, dat volgens plan, alle acties worden uitgevoerd.

 • Wij voeren risicoanalyses uit
  Ook op gebied van psychosociale vlak, dient er een participatieve risicoanalyse uitgevoerd te worden.  Hier wordt de werknemers betrokken in het onderzoek, omdat zij de situatie op de werkvloer het beste kennen.  Zij worden niet alleen gevraagd naar de werkpunten en mogen zelf hun ideeen geven hoe de knelpunten kunnen aangepakt worden. 

 • Wij stellen preventiemaatregelen op:
  Aan de hand van de resultaten van de risicoanalyse gaan we een lijst maatregelen voorstellen, die voor uw bedrijf betaalbaar en haalbaar zijn. 

 • Wij begeleiden u bij de uitvoering van de preventiemaatregelen:
  Wij staan u bij in de uitvoering van de preventiemaatregelen.  Wij zoeken samen met u naar de gemakkelijkste, meest doeltreffende en budgetvriendelijke oplossingen.

Wilt u meer weten, contacteer ons!

Voor een deel van ons advies kan u gebruikmaken van de kmo-portefeuille. D.w.z. dat u tot 30% minder betaalt.    

Krantenknipsel

Bedrijven krijgen controle op burn-out
Sinds september 2014 zijn bedrijven, ongeacht hun grootte, verplicht preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico's op het werk in te perken. Tot nu toe werd niet of nauwelijks gecontroleerd, of werkgevers die verplichting nakomen. Hier komt verandering in.
De inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk is sinds de zomer van 2016 controles gaan uitvoeren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out.
De arbeidsinspectie kan een waarschuwingsbrief sturen en bij grove onregelmatigheden een proces-verbaal opstellen. Het is de arbeidsrechter die boetes oplegt. Eind februari zijn de sancties in het sociaal strafwetboek nog verscherpt. Daarnaast kan elke werknemer die thuis zit met een burn-out voortaan een 'psychosociale interventie' bij zijn werkgever afdwingen.
Vorig jaar zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van 'psychosociale aandoeningen'. Hoeveel van hen precies lijden aan een burn-out, weet niemand, omdat het Riziv nu pas burn-out gevallen afzonderlijk begint te tellen.
(Bron: Belga/De Tijd)