Dodelijk werkongeval: je wilt het niet op je geweten hebben!

Elke dag sterven er 2 mensen ten gevolge van een arbeidsongeval en zijn er gemiddeld zowat 85 mensen die een handicap en blijvende arbeidsongeschiktheid oplopen bij een werkongeval in België.  De helft van deze gevallen zijn te wijten aan het niet naleven van veiligheidsregels.  Natuurlijk gaat alle medeleven naar de naasten van de overledenen.  Maar er zijn meer slachtoffers.  Zo zijn er de collega’s, getuigen van het ongeval, de betrokkenen die het hadden kunnen voorkomen, maar ook de werknemer.

Dodelijk arbeidsongeval: zorg dat het niet gebeurt!

Nog te veel bedrijven, zeker kmo’s en andere bedrijven in bepaalde sectoren zijn onvolledig in hun preventiebeleid.  Door de drukte, gebrek aan kennis over de welzijnswet en de kosten op korte termijn, kunnen ze het niet opbrengen om een veilige werkomgeving te scheppen voor hun werknemers.  En daar er een tekort is aan inspectie vanwege de overheid, voelen ze ook de druk niet aan om hier actie in te ondernemen.  Tot.... inderdaad, het drama zich voordoet en een werknemer een ongeval krijgt met grote gevolgen als permanente invaliditeit of zelf de dood.  Voor elke werkgever en ook betrokken collega is dit een litteken voor het leven, waar het gevoel van “dit hadden we kunnen voorkomen” knaagt. 

Bovenstaande statistieken moeten een wake-up call zijn naar bedrijven die rond veiligheid en welzijn nog stappen moeten zetten.  Het economische mag niet primeren, want een goed preventiebeleid betaalt zich terug.  Wacht niet tot het kwaad is geschied, en zorg dat je werknemers iedere dag veilig en gezond naar huis kunnen terugkeren.

Weet u dat uw preventiebeleid onvolledig is of u voelt zich onzeker of het alles omvat, praat dan met ons.  CBTra is er om u hier de nodige bijstand te geven. Verder hebben we een zelftest, om status van uw preventiebeleid na te gaan ,op onze site.

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt u hier.