In orde met je arbeidsmiddelen?

Arbeidsmiddelen, elk bedrijf heeft ze.  Zijn het nu machines, installaties, gereedschap of PBM's we mogen ze niet zomaar aankopen en gebruiken.  Neen, de welzijnswet zegt dat we ons aan een wettelijke procedure moeten houden.  Heb jij een aankoopbeleid en doe jij indienststellingen?

In orde met uw arbeidsmiddelen.

Bij de aankoop van arbeidsmiddelen is het wettelijk verplicht een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid te beheersen.

alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Deze procedure is van toepassing op iedere bestelling van installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, gevaarlijke en industriele producten, PBM's en CBM's.

Bij aankoop van arbeidsmiddelen is de werkgever verplicht dit volgens een aankoopprocedure te doen om nieuwe risico’s rond veiligheid en gezondheid te beheren.  Met arbeidsmiddelen wordt bedoeld machines, apparaten, gereedschap en installaties die op de arbeidsplaatsen gebruikt worden, zoals installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, gevaarlijke en industriele producten, PBM's en CBM's.

Om aankoop van dergelijke middelen volgens wettelijke voorschriften te doen, kan men werken volgens de drie groene lichten.

De 3 groene lichten en indienststellen

1ste groen licht: De Bestelling

Een bestelbon wordt voorbereid in overleg met de preventieadviseur (IDPW) en de arbeidsgeneesheer.  Dit zorgt ervoor dat het bestelde arbeidsmiddel conform is met de wetgeving en geen extra risico’s gaat voortbrengen.

2de groen licht: De levering

Bij de levering moet de leverancier een attest kunnen voorleggen dat alles voldoet aan die wettelijke eisen,  en specificaties vermeld op de bestelbon, zoals CE-markering, EG-verklaring van overeenstemming, attest van conformiteit, de nodige handleidingen enz.  Bij de levering moet hier op toegezien worden.

3de groen licht: De indienststelling

Een arbeidsmiddel kan je niet zomaar na de levering gaan gebruiken.  Eerst moet deze indienstgeteld worden.  Hier gaat de preventieadviseur na, indien nodig met de nodige risicoanalyses, of deze op een gezonde en veilige manier kan gebruikt worden.  Hiervoor moet hij een indienststellingsverslag maken en moet hiervoor het advies van de arbeidsgeneesheer inwinnen.

CBTra staat ondernemingen bij om hun preventiebeleid op punt te krijgen.  Heeft u vragen daarrond, twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen