Blogs

Dodelijk werkongeval: je wilt het niet op je geweten hebben!

Dodelijk arbeidsongeval: zorg dat het niet gebeurt!

Nog te veel bedrijven, zeker kmo’s en andere bedrijven in bepaalde sectoren zijn onvolledig in hun preventiebeleid.  Door de drukte, gebrek aan kennis over de welzijnswet en de kosten op korte termijn, kunnen ze het niet opbrengen om een veilige werkomgeving te scheppen voor hun werknemers.  En daar er een tekort is aan inspectie vanwege de overheid, voelen ze ook de druk niet aan om hier actie in te ondernemen.  Tot....

Bent u werkgever en heeft u een preventieplan (GPP)?

Bent u werkgever? Heeft u een globaal preventieplan?

Uw preventiebeleid moet uitgeschreven staan in een Globaal Preventieplan (GPP) en een Jaarlijks Actieplan (JAP).  Een globlaal preventieplan vertelt wat u de volgende 5 jaar op gebied van preventie gaat verwezelijken.  Deze planning gaat opmaken op basis van een globale risicoanalyse, waar u risico’s en gevaren in kaart gaat brengen.  Hoe je deze risico’s gaat counteren plan je in in je GPP.

Preventiebeleid: Te veel bedrijven niet in orde!

Zolang dat er geen ongevallen gebeuren en geen controle van het FOD-WASO komt, is er natuurlijk niets aan de hand.  Maar wat als het lot toeslaat en één van uw medewerkers overkomt iets verschrikkelijk of u wordt geselecteerd voor een spontane controle, die de arbeidsinspectie meer en meer organiseert? Het is dan dat de poppen aan het dansen gaan.  Maar helaas is dan de schade al geleden. 

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs