De top 10 waaraan uw preventiebeleid moet voldoen.

Voor uw gemak en duidelijkheid hebben we een top 10 van belangrijkste eisen opgesteld om uw preventiebeleid te laten voldoen aan de welzijnswet.

De top 10 eisen voor uw preventiebeleid

  1. U moet een interne preventiedienst hebben of een interne preventieadviseur in dienst hebben.  Bij kleine bedrijven kan de zaakvoerder of andere medewerker die rol toebedeeld krijgen.  Lees voor meer info...
  2. U moet een 5-jarig preventieplan hebben (=Globaal preventieplan of GPP).
  3. U moet elk jaar een jaarlijkse actieplan opstellen (=JAP).
  4. U moet een jaarverslag PBW opstellen van het afgelopen jaar vóór 1 april van het nieuwe jaar.
  5. U moet kwartaalverslagen of maandverslagen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, opstellen waarin u weergeeft welke acties gedaan werden op gebied van veiligheid en welzijn.
  6. U moet risicoanalyses maken van machines, werkposten en werkplaatsen, brand, intern verkeer, gevaarlijke productien... Lees voor meer info...
  7. Van arbeidsmiddelen zoals machines, interne vervoersmiddelen en mechanische handgereedschap moeten er veiligheidsinstructiekaarten gemaakt worden.
  8. Incidenten en ongevallen moet u registreren.  Bij incidenten met grotere gevolgen zoals arbeidsverlet of dodelijke slachtoffers, dient een onderzoek te gebeuren naar de oorzaak en maatregelen opgesteld te worden om herhaling te voorkomen.
  9. Er moet een noodplanning en evacuatieplan bestaan.
  10. Er moet een EHBO-ruimte beschikbaar zijn, die aangegeven wordt met de juiste signalisatie en beschikt over de nodige verzorgingsmiddelen.  Verder moet er in het bedrijf voldoende mensen een opleiding EHBO genoten hebben. 

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Bovenstaande lijst is enkel maar een top 10 en denkt niet de hele wetgeving.  Om u een betere indruk te krijgen over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:
Doe de test

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen
 

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt u hier

Wat kost een preventiebeleid?

Wilt u een vrijblijvende schatting laten doen van de kosten om uw preventiebeleid uit te besteden aan CBTra, klik dan hier.