Omgaan met moeilijke personen en conflicten (Workshop 1 dag)

Omgaan met moeilijke personen

Categorieën: 
Communicatie en persoonlijkheidsgericht
Stress en burn-out

Tijdens het uitoefenen van uw job wordt u regelmatig geconfronteerd met mensen die niet dezelfde mening hebben als u en die u bestempelt als moeilijk. Conflicten zijn meestal een gevolg. In deze workshop wordt verondersteld dat de cursist reeds de nodige kennis heeft van assertiviteit en gaan we ons toepitsen hoe elk type van moeilijke persoon we het beste kunnen aanpakken om zo conflicten te vermijden of op te lossen.

Omschrijving

Overal komt u wel eens moeilijke personen tegen en zeker tijdens het werk.  Dit kunnen zowel managers als medewerkers, collega’s of externen zijn.  Er zijn verschillende types van moeilijke mensen.  Zijn het nu de bromberen, de stilzwijgers, de betweters, de driftkoppen, de klagers, de dwarsligger of de agressors, ze hebben allen gemeen dat ze de algemene werking van het bedrijf bemoeilijken en de oorzaken kunnen zijn van onvrede en conflicten. 
In deze opleiding geven we niet enkel een overzicht van de types moeilijke personen, maar ook hoe u eenieder kan aanpakken.  In deze verkorte workshop zal assertiviteit maar beperkt  aan bod komen.  Indien u toch dieper op dit onderwerp wenst in te gaan, verwijzen we naar onze trainingen “Omgaan met moeilijke personen en conflicten (Opleiding 2x8h)” of een van onze assertiviteitstrainingen te vinden in ons overzicht.

Quotes cursisten

 • Christian Holtappels van Boonen NV: "Uitstekende tips over omgaan met moeilijke personen"
 • Cursiste Leuven: "Een reis door emoties en openbaringen met eenvoudige gegevens."
 • Chris Liégeois van Bilfinger ROB NV: "Positief, leerrijk en interessant." 

Inhoud

 • Wat zijn moeilijke personen
 • De verschillende types en hoe deze aanpakken
 • Timing en plaats van de confrontatie
 • Omgaan met emoties
 • Omgaan met moeilijke situaties
 • Omgaan met moeilijke medewerkers, managers, collega’s
 • Zelfzekere houding en lichaamstaal
 • Leren confronteren
 • Stemgebruik
 • Leren rustig blijven in conflicten en moeilijke situaties
 • Kritiek geven
 • Ja en nee zeggen

Doelgroep

Deze training is zowel bedoeld voor leidinggevend personeel als uitvoerend personeel. Maar ook in privésituaties kan dit een zeer bruikbare training zijn.

Voorkennis

Voorkennis is niet vereist.

Duur

7 uur.

Prijs

Prijs voor bedrijven: € 460 (excl. BTW)
(2de persoon van hetzelfde bedrijf: €400)

Prijs particulieren: € 300 (Incl. BTW)

Huidige docenten

Michel De Belder

Geeft training in:

Assertiviteit en zelfvertrouwen
Meer weerbaarheid op werkvloer
Stressmanagement en relaxatietechnieken
Kmo-portefeuille norm
Preventiebeleid en arbeidsveiligheid

Geeft advies en coaching in:

Kwaliteit en ISO 9001 (Gecertificeerd  Lead Auditor)

Stress en burn-out (Gecertificeerd)
Conflicten en mentaliteitsproblemen
Stress management
Veiligheid en welzijn op het werk (Preventieadviseur)
Preventie psychosociaal welzijn
VCA

Agenda

mrt
11

vrijdag, 11 maart 2022 -
09:00 t.e.m. 16:00

Inschrijven

Enkel bedrijven kunnen genieten van kmo-portefieulle, particulieren en werklozen niet.
Algemene verkoopsvoorwaarden: De betaling van het inschrijvingsgeld (incl. BTW) dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en vóór aanvang van de opleiding op rekeningnummer van CBTra: Fortis IBAN: BE54 0017 3865 7197 SWIFT: GEBABEBB Annulatievoorwaarden: Annulatie vanwege de klant: Wegens organisatorische reden kan er enkel een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren, indien de annulatie vanwege de klant gebeurt uiterlijk tot 3 weken voor aanvang van de activiteit. Bij annulatie vanwege de klant vanaf 3 weken vóór aanvang tot uiterlijk 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de dienst, kan er een terugbetaling gebeuren van 50% van het inschrijvingsgeld. Vanaf 1 week vóór de aanvang wordt de inschrijven beschouwd als dusdanis en zal er geen terugbetaling meer mogelijk zijn. Annulatie vanwege de dienstverlener: Wegens organisatorische reden, kan de dienst geannuleerd worden tot 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de dienst. De dienstverlener kan de dienst steeds annuleren of verplaatsen wegens reden van overmacht.