Nieuws

Voorkom een lockdown van je bedrijf

De cijfers rond corona, zoals het aantal besmettingen en opnames in het ziekenhuis, gaan in België weer de verkeerde kant uit.  Het is een gegeven dat er niet meer zo nauwkeuring omgegaan wordt met de bestaande maatregelen, niet alleen op straat, maar ook in bedrijven.  Social distancing en handhygiëne zijn op vele plaatsen al verleden tijd.  Wij als bedrijfsleiders moeten alert zijn, en zorgen dat het bedrijf geen corona broeihaard wordt.  De gevolgen van een lockdown zijn te groot om niet streng om te gaan met de maatregelen. Hoog tijd om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.

Alles begint bij een goed globaal preventieplan

Als u iets gaat ondernemen of aan een project begint, dan valt of staat alles bij het opstellen van een goed plan. Dat geldt ook indien u een goed preventiebeleid wilt voeren.

Hoeveel uren moet uw preventieadviseur presteren?

Bij bedrijven met een lage activiteitendiversiteit en met niet te veel gevaarlijke activiteiten, zoals werken op hoogte, besloten ruimte, gevaarlijke stoffen enz. ,  hebben meestal een full time (38 uren/week) preventieadviseur nodig per 100 werknemers.  Bij een lager aantal werknemers kan u hier de formule toepassen “38 uur * aantal werknemers/100”.  Zo heeft u bij 40 werknemers een preventieadviseur die, afgerond naar boven, 16 uur (38 uur x 40 / 100) presteert.

Preventiebeleid kleine bedrijven: Het probleem!

Doe het proactief en niet reactief

Wettelijk moet elke werkgever een preventiebeleid hebben.  Een beleid dat aan veel voorwaarden moet voldoen.  Grote bedrijven hebben daarom ook meestal een eigen interne preventiedienst dat bestaat uit mensen die gevormd zijn als preventieadviseurs.   Zij voeren daarom ook een proactief preventiebeleid.

Verliezen wegwerken met 5S (Werkplekorganisatie)

Werkplekorganisatie volgens 5S

5S (=Scheiden, Sorteren, schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden) is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als centraal punt. Het is een methode dat een positief effect heeft op het gedrag van de werknemers. Door orde en netheid gaan er verliespunten weggewerkt worden en kan er efficiënter gewerkt worden.  M.a.w. meer orde geeft meer productiviteit.

8 dodelijke verliezen

Zo zijn er 8 dodelijke  verliezen die door 5S aangepakt worden:

Dodelijk werkongeval: je wilt het niet op je geweten hebben!

Dodelijk arbeidsongeval: zorg dat het niet gebeurt!

Nog te veel bedrijven, zeker kmo’s en andere bedrijven in bepaalde sectoren zijn onvolledig in hun preventiebeleid.  Door de drukte, gebrek aan kennis over de welzijnswet en de kosten op korte termijn, kunnen ze het niet opbrengen om een veilige werkomgeving te scheppen voor hun werknemers.  En daar er een tekort is aan inspectie vanwege de overheid, voelen ze ook de druk niet aan om hier actie in te ondernemen.  Tot....

Bent u werkgever en heeft u een preventieplan (GPP)?

Bent u werkgever? Heeft u een globaal preventieplan?

Uw preventiebeleid moet uitgeschreven staan in een Globaal Preventieplan (GPP) en een Jaarlijks Actieplan (JAP).  Een globlaal preventieplan vertelt wat u de volgende 5 jaar op gebied van preventie gaat verwezelijken.  Deze planning gaat opmaken op basis van een globale risicoanalyse, waar u risico’s en gevaren in kaart gaat brengen.  Hoe je deze risico’s gaat counteren plan je in in je GPP.

Preventiebeleid: Te veel bedrijven niet in orde!

Zolang dat er geen ongevallen gebeuren en geen controle van het FOD-WASO komt, is er natuurlijk niets aan de hand.  Maar wat als het lot toeslaat en één van uw medewerkers overkomt iets verschrikkelijk of u wordt geselecteerd voor een spontane controle, die de arbeidsinspectie meer en meer organiseert? Het is dan dat de poppen aan het dansen gaan.  Maar helaas is dan de schade al geleden. 

Pagina's