Ook kantoren moeten een preventiebeleid hebben

Er wordt vlug gedacht, "Ohh, in een kantoor kan niets gebeuren, dus moeten we niet aan preventie doen.". Wel, verkeerd gedacht!
Indien u ook maar één werknemer in dienst hebt, moet u voldoen aan de welzijnswet.  Dus, zit u in de dienstensector is het ook voor u een verplichting een goed preventiebeleid te hebben.  Zo moeten er steeds een Globaal Preventieplan en Jaarlijkse actieplan aanwezig zijn en moet u de nodige risicoanalyses maken.   Niet alleen om hoge boetes te ontkomen, maar ook in naam van het welzijn en veiligheid van uw werknemers, kan er maar beter werk van gemaakt worden. 

Ook op kantoor moet er een preventiebeleid zijn!

Ook op kantoor kan iets gebeuren. 
Een kantoor wordt niet meteen beschouwd als een gevaarlijke omgeving.  Er zijn geen gevaarlijke machines, er is minder beweging, op hoogte moet je al evenmin werken en explosiegevaar lijkt ook niet meteen op de loer. 

Maar toch is de wetgeving duidelijk, elke werkgever moet voldoen aan de welzijnswet.  Zo moet kantoren of bedrijven in de diensten sector  ook een Globaal Preventieplan en Jaarlijkse actieplan hebben, dient er een risicoanalyse gemaakt te worden van de werkplekken en de werkomgeving, ergonomie moet de nodige aandacht krijgen, een evacuatieplan en een lijst van gevaarlijke producten moeten aanwezig zijn, enz.  

Belangrijk in een kantoor is dat er een beleid is rond psychosociale aspecten.  M.a.w. moet er preventie gebeuren rond stress en burn-out, pesten en ongewenst gedrag.  Dit gebeurt met behulp van een participatieve risicoanalyse, waarbij het personeel betrokken wordt met het inventariseren van de risico's en het opmaken van de preventiemaatregelen (Lees hier meer over preventie psychosociaal)

Lees hier meer over onze diensten rond “preventie psychosociaal welzijn op het werk” of over “veiligheid en welzijn op het werk”.

Ben jij in orde met de welzijnswet?  Doe de quickscan/zelftest!
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

TEST uw PREVENTIEBELEID

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Wilt u meer info of wenst u bijstand, u kan ons hier contacteren.