Advies

Wij geven o.a. advies in:

Buig problemen om in kansen

Wordt u in uw bedrijf geconfronteerd met situaties die de goede werking belemmeren? Breekt u zich daar het hoofd over? En komt u geen stap vooruit?

Interne conflicten en obstakels rondom mentaliteit, organisatie en structuur remmen de prestaties van uw bedrijf af. CBTra neemt in zo'n situatie de taak van klankbord én begeleider op in vier stappen.

Van intake naar implementatie

1. Intakegesprek

In een intakegesprek peilen we naar het probleem en de omstandigheden. U krijgt daarna een voorstel met:

 • de consultant die het beste geschikt is voor uw situatie,
 • partijen of diensten die betrokken kunnen worden,
 • aanpak en duur van het advies.

2. Het probleem helemaal in beeld

Onze consultant voert gesprekken en definieert het probleem en de omvang:

 • hij stelt het aantal ronden af op de omvang en intensiteit van het probleem,
 • we bekijken altijd of er nog andere partijen bij betrokken moeten worden,
 • we bespreken met u de eindconclusie met daarin een volledige beschrijving van het probleem en de gevonden oorzaken.

3. Actieplan

Zodra u akkoord gaat met de definitie van het probleem, buigt CBTra zich over de verzamelde informatie:

 • we analyseren alles tot in het kleinste detail,
 • we stellen een actieplan op dat we met u bespreken.

4. Implementatie van het advies

Zodra u het licht op groen zet voor het actieplan, start de implementatie:

 • we stellen een implementatieplan op,
 • we leggen een planning vast,
 • we bepalen welke partijen erbij betrokken worden,
 • we bepalen welke stappen iedereen moet nemen.

Na de implementatie volgt een uitgebreide evaluatie van de resultaten. Bij langere adviestrajecten bouwen we meerdere evaluatiemomenten in.

Achter een probleem zitten vaak kansen verborgen.

Dankzij ons adviestraject wordt het probleem ontzenuwd en bloeien kansen open. Maak gebruik van onze expertise. Ook uw bedrijf zal openbloeien.

Wij zijn erkend door de Vlaamse overheid voor onze dienst "Advies"

Voor meer informatie of een afspraak omtrent advies, kan u ons contacteren.