Talenten of competenties? (workshop 1 dag)

Categorieën: 
Communicatie en persoonlijkheidsgericht

Wat is het verschil tussen competenties en talenten? Is het gewoon nieuwe wijn in oude vaten of is er meer aan de hand? Moet mijn organisatie gaan voor een competentiebeleid of meer inzetten op talenten? In deze workshop leert u het onderscheid maken en krijgt u inzicht in welk perspectief u helpt bij welke uitdagingen. Op het einde van deze inleidende workshop heeft u een klare kijk op de meerwaarde van zowel een competentie- als talentbeleid en kan u er zelf mee aan de slag.

Omschrijving

Competenties zijn het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes die een medewerker moet bezitten om een functie goed uit te voeren. In deze training gaan we na wat het opstellen van competentieprofielen kan betekenen voor uw team, afdeling of bedrijf en hoe u ze kan inzetten in de cyclus van het personeelsbeleid (werving en rekrutering, inscholing, ontwikkeling en functionering).

Een talentbeleid vertrekt vanuit het individu en neemt de sterktes van de persoon en het team als uitgangspunt. Wanneer we erin slagen om de sterktes van mensen te verbinden met de te behalen resultaten, kunnen excellente prestaties het gevolg zijn. Maar wat zijn ‘talenten’ nu eigenlijk? Hoe kom je ze op het spoor en creëer je de voorwaarden om ze meer te benutten?

In deze inleidende workshop verkennen we de mogelijkheden van beide perspectieven en kijken we naar de voor- en nadelen.

Inhoud

  • Wat zijn competenties?
  • Wat is de meerwaarde van een competentiebeleid?
  • Zelf een competentieprofiel leren opstellen
  • Inzet van competentieprofiel in de fases van het personeelsbeleid
  • Wat zijn talenten?
  • Wat is de meerwaarde van een talentbeleid?
  • Talentbeleid in de praktijk
  • Vergelijkend perspectief: voor- en nadelen van elke insteek

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor leidinggevend personeel en personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders.

Voorkennis

Voorkennis is niet vereist

Duur

8 uur

Prijs

€ 560
(2de persoon van hetzelfde bedrijf: € 448)