Bent u werkgever en heeft u een preventieplan (GPP)?

Van het moment dat u ook maar één werknemer in dienst heeft, moet u een preventiebeleid hebben.  En een goed preventiebeleid bestaat uit een goed plan.  Zo moet u volgens de wetgever een 5 jarig plan hebben, het globaal preventieplan (GPP).  Bij controle van de arbeidsinspectie of het FOD WASO, is dit ook het eerste document dat gevraagd wordt.

Bent u werkgever? Heeft u een globaal preventieplan?

Uw preventiebeleid moet uitgeschreven staan in een Globaal Preventieplan (GPP) en een Jaarlijks Actieplan (JAP).  Een globlaal preventieplan vertelt wat u de volgende 5 jaar op gebied van preventie gaat verwezelijken.  Deze planning gaat opmaken op basis van een globale risicoanalyse, waar u risico’s en gevaren in kaart gaat brengen.  Hoe je deze risico’s gaat counteren plan je in in je GPP.

Het probleem bij vele KMO’s is dat noch tijd noch kennis aanwezig is om een dergelijke risicoanalyse te doen.  De werkdruk is sowieso al hoog en tijd maken voor preventiebeleid krijgt hierdoor een lage prioriteit.  Indien er dan toch een preventieadviseur in dienst is, heeft deze meestal een gecombineerde jobinhoud en is preventie maar een kleine deeltaak.  Ook ontbreekt er regelmatig kennis van de ingewikkelde wetgeving rond preventie en welzijn op het werk.

Bij CBTra maken we gebruik van een welzijnsscan of audit om niet alleen de status van preventiebeleid in kaart te brengen, maar ook om een globaal preventieplan op te stellen.  Op die manier zal vadertje overheid na controle u gunstig gezind blijven.

Heeft u vragen hierrond, twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. 

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt u hier.