Preventiebeleid: Te veel bedrijven niet in orde!

Het is een gegeven dat te veel bedrijven, die zelfs regelmatig risicovolle activiteiten uitoefenen, nauwelijks of niet bezig zijn met een beleid rond welzijn en veiligheid op het werk.  Maar ook bedrijven met een preventiebeleid hebben dikwijls  handen en kennis te kort om de wetgeving volledig na te leven.  Laat dit een wake-up call zijn, want dit is niet zonder gevaar!

Zolang dat er geen ongevallen gebeuren en geen controle van het FOD-WASO komt, is er natuurlijk niets aan de hand.  Maar wat als het lot toeslaat en één van uw medewerkers overkomt iets verschrikkelijk of u wordt geselecteerd voor een spontane controle, die de arbeidsinspectie meer en meer organiseert? Het is dan dat de poppen aan het dansen gaan.  Maar helaas is dan de schade al geleden. 

Een goed preventiebeleid, voorkomt niet alleen menselijk leed, maar het sluit uit dat sancties van de overheid en complicaties met de ongevallenverzekering, zoals verhogen van de premie of terugtrekken voor een tussenkomst, u in een zeer onconfortabele situatie brengt.  Verder zorgt het ook voor de nodige efficiënte op de werkvloer (lees: nieuwsbrief 15/02/2019.)

Weet u dat uw preventiebeleid onvolledig is of u voelt zich onzeker of het alles omvat, praat dan met ons.  CBTra is er om u hier de nodige bijstand te geven. Verder hebben we een zelftest, om status van uw preventiebeleid na te gaan ,op onze site.

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt u hier.