Nieuws

Preventiebeleid: Te veel bedrijven niet in orde!

Zolang dat er geen ongevallen gebeuren en geen controle van het FOD-WASO komt, is er natuurlijk niets aan de hand.  Maar wat als het lot toeslaat en één van uw medewerkers overkomt iets verschrikkelijk of u wordt geselecteerd voor een spontane controle, die de arbeidsinspectie meer en meer organiseert? Het is dan dat de poppen aan het dansen gaan.  Maar helaas is dan de schade al geleden. 

In orde met je arbeidsmiddelen?

Indienststelling en de 3 groene lichten

Bij de aankoop van arbeidsmiddelen is het wettelijk verplicht een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid te beheersen.

alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Deze procedure is van toepassing op iedere bestelling van installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, gevaarlijke en industriele producten, PBM's en CBM's.

Goed preventiebeleid = succesvol ondernemen

Waarom een goed preventiebeleid?

En toch is dit een verkeerde redenering.  Een goed preventiebeleid zou de sleutel kunnen zijn tot succes.  Het is een inspanning dat zich vlug terugbetaalt op verschillende vlakken:

  1. Een goede imago: bedrijfsongevallen en onveilig werken geeft geen goede indruk aan derden.  Een bedrijf waar veiligheid uitstraalt, straalt ook structuur en kwaliteit uit naar de buitenwereld.  Een visitekaartje dat mag tellen.

Belangrijk! Uw preventie jaarverslag 2018 reeds klaar?

Jaarverslag 2018 Preventie

Elke werknemer moet een preventiebeleid hebben.  D.w.z. vanaf 1 werknemer zijn er heel wat verplichtingen die je moet vervullen.  Een van deze verplichtingen is het maken van een jaarverslag.  Hierin moet je een overzichtgeven van je preventiebeleid van het afgelopen jaar.  Buiten algemene informatie over het bedrijf en je preventiediensten, moet er ook het nodige instaan over ongevallen, de gepresteerde werkuren, getrokken maatregelen, de keuringen, de belangrijkste acties van het nieuw jaarplan enz.

Aan alle werkgevers: heeft u een preventiebeleid?

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Welke risicoanalyses zijn verplicht? Ook voor u!

Iedere werkgever moet risicoanalyses doen

Welke en hoeveel risicoanalyses u moet maken is natuurlijk afhankelijk van de aard van de activiteiten en de grootte van het bedrijf.  Toch willen we trachten een overzicht  te geven over de belangrijkste, die op zijn minst gepland zijn in uw globaal preventieplan, als ze nog niet verricht zijn.

Ook voor KMO's loont een goed preventiebeleid

Preventiebeleid voor KMO's

Bij het maken van risicoanalyses en het opmaken van een globaal preventieplan (GPP), worden niet alleen de risico's aangepakt, maar ook verliezen.  Met verliezen bedoelen we niet de boekhoudkundige verliezen, maar wel het verlies van tijd.  Er komt heel wat meer structuur in de werkplaatsen en dit komt ten goede van het nutteloos verliezen van tijd.  Zo wordt de indeling van de werkplekken veel overzichtelijker en het zoeken van een werkstuk of arbeidsmiddel zal veel efficiënter gebeuren.  Maar ook de procesflow zal geo

Ook kantoren moeten een preventiebeleid hebben

Preventiebeleid bij kantoren

Ook op kantoor kan iets gebeuren. 
Een kantoor wordt niet meteen beschouwd als een gevaarlijke omgeving.  Er zijn geen gevaarlijke machines, er is minder beweging, op hoogte moet je al evenmin werken en explosiegevaar lijkt ook niet meteen op de loer. 

Wanneer moet je een interne preventieadviseur hebben?

Wanneer een interne preventieadviseur?

Een preventieadviseur ondersteunt de werkgever bij het naleven van de welzijnswet. Elke ondernemer die iemand in loondienst heeft  moet een interne preventieadviseur hebben en moet de welzijnswet naleven. Bij minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf optreden als preventieadviseur.  In het ander geval zal hij iemand anders moeten aanstellen, geen leidinggevende functie heeft, voor de functie als preventieadviseur.

Pagina's